Menu

Rodzaj studiów

Promotorzy

Limity

Studia pierwszego stopnia, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika uzupełniajace niestacjonarne , limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka uzupełniajaca niestacjonarne, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika Magisterskie, limit 8 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka Magisterskie, limit 10 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Energetyka Magisterskie, limit 9 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki - Prace dyplomowe

dr inż. Grzegorz Drałus
EF-DU

pei-1472

Zastosowanie wybranych algorytmów do identyfikacji prostego obiektu dynamicznego

dr inż. Grzegorz Drałus
EF-DU

pei-1575

Aplikacja mobilna wspomagająca rehabilitację po zawale serca

dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1486

Systemy rozpoznawania obrazów cyfrowych

Praca polegać będzie na analizie możliwości współczesnych systemów do rozpoznawania obrazów. Analizie poddane zostaną systemy analizy obrazów z cyfrowych zdjęć oraz kamer monitoringu. Celem pracy będzie stworzenie systemu potrafiącego rozpoznać typy elementów znajdujących się na dowolnych zdjęciach i kadrach z kamer cyfrowych.
dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1489

Zarządzanie ruchem w szerokopasmowych bezprzewodowych sieciach komputerowych

W pracy przedstawione będą stosowane obecnie metody zarządzania przepływem danych w sieciach bezprzewodowych. Analizie poddane zostaną sieci standardu 802.11ac, które potrafią realnie przesyłać dane o wielkości setek Mbit/s. Do zarządzania ruchem i przydzielania pasma dla użytkowników należy wykorzystać mechanizmy standardu QoS.
dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1584

Światowa sieć Internet jako nowoczesne źródło pozyskiwania informacji

Praca zawierać będzie zagadnienia związane z szeroko pojętym pozyskiwaniem i zdobywaniem wiedzy, uczeniem się i wymianą informacji poprzez Internet. Analizie poddane zostaną kryteria właściwego wyboru potrzebnych do tego celu narzędzi internetowych i ocena ich przydatności. W pracy omówione będą również zagadnienia związane z jakością pozyskiwanych informacji i z problemem ich nadmiaru.
dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1594

Wyładowanie atmosferyczne – charakterystyka impulsów prądowych symulujących narażenie statków powietrznych.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1595

Wyładowanie atmosferyczne - strefy ochronne statków powietrznych.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1599

Analiza ograniczeń występujących w układach Pulsed-Power.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1600

Podstawowe struktury występujące w układach Pulsed-Power.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1601

Formowanie impulsów elektrycznych w oparciu o indukcyjność zmienną w czasie.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EE+ EN-DU

pei-1602

Równoległa praca wielu układów impulsowych.

dr hab. inż. Lesław Karpiński
EN-DU

pei-1598

Paliwo jądrowe.

dr hab. inż. Damian Mazur
EF-DU

pei-1589

Usługi telemedyczne, które pozwolą osobom starszym i pacjentom z chorobami przewlekłymi przybywać w domu.

dr hab. inż. Damian Mazur
EF-DU

pei-1590

Pomiar i identyfikacja drgań w drukarce 3D (Propozycja modyfikacji algorytmów sterowania głowicą drukującą).

dr hab. inż. Damian Mazur
EF-DU

pei-1592

Wbudowany układ ładowania urządzeń mobilnych oraz wersja szybkiego ładowania Quick Charge 3 pod układy Qualcomm.

dr hab. inż. Damian Mazur
EF-DU

pei-1593

Idea magazynu energii na wzór Powerwall lub Sonnen Eco.

dr inż. Witold Posiewała
EF-DI

pei-1475

EnterpriseDB

W pracy należy przeanalizować i przetestować elementy projektu EnterpriseDB i porównać go z pierwowzorem - PostgreSQL. Przetestować zgodność zapytań SQL w projekcie EnterpriseDB z Oracle.
dr inż. Witold Posiewała
EF-DU

pei-1607

Systemy integracyjne przedsiębiorstw

W pracy należy omówić EAI Enterprise Application Integration i zrealizować za pomocą JBI przykładowy system integracyjny.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+ EN-DU

pei-1605

Wirtualne Laboratorium modułu "Teoria Obwodów I"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Teoria Obwodów I".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+ EN-DU

pei-1606

Wirtualne Laboratorium modułu "Teoria Obwodów III"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Teoria Obwodów III".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1539

Kurs e-learningowy "Czwórniki aktywne"

Celem pracy jest dokonanie przeglądu i oceny możliwości platform e-learningowych i przygotowanie multimedialnych treści dydaktycznych w zakresie zagadnienia "Czwórniki aktywne".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1541

Zastosowanie wybranych programów komputerowych w analizie rozkładu pola elektrycznego w obszarze izolatora

Celem pracy jest wykonanie modeli wybranych izolatorów (na podstawie rysunków technicznych), a następnie przeprowadzenie - na drodze symulacji komputerowej - analiz rozkładu pola elektrycznego w obszarze izolatora, dla różnych warunków pracy oraz własności materiałowych i kształtów izolatora.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1542

Zastosowanie wybranych programów opartych na MEB w analizie izolatorów

Celem pracy jest dokonanie przeglądu możliwości obliczeniowych wybranych programów opartych na metodzie elementów brzegowych (MEB) w kontekście zastosowania ich w analizie izolatorów, wykonanie modeli wybranych izolatorów, a następnie przeprowadzenie komputerowych analiz.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1543

Zastosowanie wybranych programów opartych na MES w analizie izolatorów

Celem pracy jest dokonanie przeglądu możliwości obliczeniowych wybranych programów opartych na metodzie elementów skończonych (MES) w kontekście zastosowania ich w analizie izolatorów, wykonanie modeli wybranych izolatorów, a następnie przeprowadzenie komputerowych analiz.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1603

Wirtualne Laboratorium modułu "Obwody i Sygnały I"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Obwody i Sygnały I".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1604

Wirtualne Laboratorium modułu "Obwody i Sygnały II"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Obwody i Sygnały II".
Powrót do góry strony