Menu

Rodzaj studiów

Promotorzy

Limity

Studia pierwszego stopnia, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika uzupełniajace niestacjonarne , limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka uzupełniajaca niestacjonarne, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika Magisterskie, limit 8 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka Magisterskie, limit 10 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Energetyka Magisterskie, limit 9 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki - Prace dyplomowe


SELECT IDPRACY,prace.STATUS as REZ,NazwaKier,SymbKier,TydtulPracy,OpisPracy,NAZWISKO,IMIE,TYTULN,prace.IDPRAC as IDPRAC FROM prace join kierunki on prace.IDKIER=kierunki.IDKIER join pracownicy on prace.IDPRAC=pracownicy.IDPRAC where karta<>'T' and IDROKAK='16' ORDER BY NAZWISKO,SymbKier,IDPRACY
Zapytanie zakończone niepowodzeniem