Menu

Rodzaj studiów

Promotorzy

Limity

Studia pierwszego stopnia, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika uzupełniajace niestacjonarne , limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka uzupełniajaca niestacjonarne, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika Magisterskie, limit 8 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka Magisterskie, limit 10 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Energetyka Magisterskie, limit 9 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

ZPEiI - Prace dyplomowe (dr inż. Mariusz Gamracki)

dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1486

Systemy rozpoznawania obrazów cyfrowych

Praca polegać będzie na analizie możliwości współczesnych systemów do rozpoznawania obrazów. Analizie poddane zostaną systemy analizy obrazów z cyfrowych zdjęć oraz kamer monitoringu. Celem pracy będzie stworzenie systemu potrafiącego rozpoznać typy elementów znajdujących się na dowolnych zdjęciach i kadrach z kamer cyfrowych.
dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1489

Zarządzanie ruchem w szerokopasmowych bezprzewodowych sieciach komputerowych

W pracy przedstawione będą stosowane obecnie metody zarządzania przepływem danych w sieciach bezprzewodowych. Analizie poddane zostaną sieci standardu 802.11ac, które potrafią realnie przesyłać dane o wielkości setek Mbit/s. Do zarządzania ruchem i przydzielania pasma dla użytkowników należy wykorzystać mechanizmy standardu QoS.
dr inż. Mariusz Gamracki
EF-DU

pei-1584

Światowa sieć Internet jako nowoczesne źródło pozyskiwania informacji

Praca zawierać będzie zagadnienia związane z szeroko pojętym pozyskiwaniem i zdobywaniem wiedzy, uczeniem się i wymianą informacji poprzez Internet. Analizie poddane zostaną kryteria właściwego wyboru potrzebnych do tego celu narzędzi internetowych i ocena ich przydatności. W pracy omówione będą również zagadnienia związane z jakością pozyskiwanych informacji i z problemem ich nadmiaru.
Powrót do góry strony