Menu

Rodzaj studiów

Promotorzy

Limity

Studia pierwszego stopnia, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika uzupełniajace niestacjonarne , limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka uzupełniajaca niestacjonarne, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika Magisterskie, limit 8 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka Magisterskie, limit 10 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Energetyka Magisterskie, limit 9 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

ZPEiI - Prace dyplomowe (dr inż. Witold Posiewała)

dr inż. Witold Posiewała
EF-DI

pei-1475

EnterpriseDB

W pracy należy przeanalizować i przetestować elementy projektu EnterpriseDB i porównać go z pierwowzorem - PostgreSQL. Przetestować zgodność zapytań SQL w projekcie EnterpriseDB z Oracle.
dr inż. Witold Posiewała
EF-DU

pei-1607

Systemy integracyjne przedsiębiorstw

W pracy należy omówić EAI Enterprise Application Integration i zrealizować za pomocą JBI przykładowy system integracyjny.
Powrót do góry strony