Menu

Rodzaj studiów

Promotorzy

Limity

Studia pierwszego stopnia, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika uzupełniajace niestacjonarne , limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka uzupełniajaca niestacjonarne, limit 0 (uwaga limit już wykorzystany) - Rezerwacji i kart: 0

Elektrotechnika Magisterskie, limit 8 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Informatyka Magisterskie, limit 10 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

Energetyka Magisterskie, limit 9 (limit do wykorzystania) - Rezerwacji i kart: 0

ZPEiI - Prace dyplomowe (dr inż. Mariusz Trojnar)

dr inż. Mariusz Trojnar
EE+ EN-DU

pei-1605

Wirtualne Laboratorium modułu "Teoria Obwodów I"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Teoria Obwodów I".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+ EN-DU

pei-1606

Wirtualne Laboratorium modułu "Teoria Obwodów III"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Teoria Obwodów III".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1539

Kurs e-learningowy "Czwórniki aktywne"

Celem pracy jest dokonanie przeglądu i oceny możliwości platform e-learningowych i przygotowanie multimedialnych treści dydaktycznych w zakresie zagadnienia "Czwórniki aktywne".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1541

Zastosowanie wybranych programów komputerowych w analizie rozkładu pola elektrycznego w obszarze izolatora

Celem pracy jest wykonanie modeli wybranych izolatorów (na podstawie rysunków technicznych), a następnie przeprowadzenie - na drodze symulacji komputerowej - analiz rozkładu pola elektrycznego w obszarze izolatora, dla różnych warunków pracy oraz własności materiałowych i kształtów izolatora.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1542

Zastosowanie wybranych programów opartych na MEB w analizie izolatorów

Celem pracy jest dokonanie przeglądu możliwości obliczeniowych wybranych programów opartych na metodzie elementów brzegowych (MEB) w kontekście zastosowania ich w analizie izolatorów, wykonanie modeli wybranych izolatorów, a następnie przeprowadzenie komputerowych analiz.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1543

Zastosowanie wybranych programów opartych na MES w analizie izolatorów

Celem pracy jest dokonanie przeglądu możliwości obliczeniowych wybranych programów opartych na metodzie elementów skończonych (MES) w kontekście zastosowania ich w analizie izolatorów, wykonanie modeli wybranych izolatorów, a następnie przeprowadzenie komputerowych analiz.
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1603

Wirtualne Laboratorium modułu "Obwody i Sygnały I"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Obwody i Sygnały I".
dr inż. Mariusz Trojnar
EE+EN+ET+EF

pei-1604

Wirtualne Laboratorium modułu "Obwody i Sygnały II"

Celem pracy jest opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, opartych na wykorzystaniu różnych programów komputerowych, przeznaczonych do realizacji modułu "Obwody i Sygnały II".
Powrót do góry strony