Specjalność EFT Informatyka w przedsiębiorstwie

Informatyka w przedsiębiorstwie

Tematyka zajęć realizowanych na specjalności obejmuje analizę, projektowanie, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Omawiane są podstawy teoretyczne oraz ćwiczone są umiejętności praktyczne z zakresu obsługi systemów informacyjnych zarządzania od analiz przedprojektowych nowych systemów po reengineering systemów eksploatowanych. Na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i telekomunikacji omawiane są zasady budowy współczesnych sieci komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących. Omawiane są również zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Program studiów na specjalności zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności analityka i projektanta systemów informacyjnych oraz administratora baz danych – absolwent projektuje, tworzy i administruje relacyjne i obiektowe bazy danych, posługuje się językiem SQL, rozwiązuje problemy bezpieczeństwa i rozproszenia baz danych, rozumie zasady tworzenia i użytkowania serwisów internetowych opartych o Simple Object Access Protocol, a także potrafi wykorzystywać XML i transformacje XSLT. Absolwent specjalności posiada umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwiązywania problemów organizacji gospodarczych i administracyjnych, sprawnego tworzenia i wdrażania systemów informatycznych w oparciu o metodyki strukturalne i obiektowe,  język UML, projektowanie interfejsu człowiek-komputer oraz pakiety CASE, jak również wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP. Absolwent specjalności potrafi również wykorzystywać charakterystyczne dla przedsiębiorstw usługi sieciowe - w tym LDAP i RADIUS. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach gospodarczych i administracyjnych przy analizie, projektowaniu, utrzymaniu i rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw.

Przedmioty specjalnościowe na studiach stacjonarnych I-go stopnia (EFT-DI)

Rok Semestr Przedmiot Prowadzacy karta
3 5 Systemy mobilne i satelitarne dr inż. Antoni Szczepański PL, EN
3 5 Technologie WEB i JAVA dr inż. Jan Prokop PL, EN
3 5 Sieci komputerowe dr inż. Mirosław Hajder PL, EN
3 5 Usługi sieciowe w przedsiębiorstwie dr inż. Witold Posiewała PL, EN
3 5 Systemy teleinformatyczne dr inż. Dominik Strzałka PL, EN
3 5 Technologie sieciowe dr inż. Mirosław Hajder PL, EN
3 6 Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych dr inż. Mirosław Hajder PL, EN
3 6 Projektowanie systemów informacyjnych dr inż. Robert Ziemba PL, EN
3 6 Projektowanie systemów i sieci komputerowych dr inż. Mirosław Hajder PL, EN
3 6 Systemy ekspertowe dr inż. Grzegorz Drałus PL, EN
3 6 Utrzymanie i Rozwój Systemów Informacyjnych dr inż. Mariusz Gamracki PL, EN
3 6 Systemy sztucznej inteligencji dr inż. Grzegorz Drałus PL, EN
4 7 Projekt dr inż. Grzegorz Drałus PL, EN
Powrót do góry strony