Kontakt

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I PODSTAW INFORMATYKI

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Rzeszów, ul. W. Pola 2 Budynek B II piętro
tel. (0-17) 865-1296, (0-17) 865-1253

Powrót do góry strony

Pracownicy Zakładu

Pracownicy Zakładu

Pracownik Stanowisko Telefon Pokój www
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski profesor uczelni - Kierownik Katedry maslowski@prz.edu.pl 17 865-1253 B208 www
prof. dr hab. inż. Adam Brański profesor abranski@prz.edu.pl 17 743-2295 F601 www
prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski profesor golebiye@prz.edu.pl 17 865-1431 B202 www
dr hab. inż. Marek Gołębiowski profesor uczelni yegolebi@prz.edu.pl 17 865-1431 B202 www
dr hab. inż. Damian Mazur profesor uczelni mazur@prz.edu.pl 17 743-2469 B302 www
dr inż. Mariusz Borkowski profesor uczelni marbor@prz.edu.pl 17 865-1074 F501 www
dr inż. Grzegorz Drałus adiunkt gregor@prz.edu.pl 17 865-1770 B204 www
dr inż. Grzegorz Karnas adiunkt gkarnas@prz.edu.pl 17 865-143 B202 www
dr inż. Tomasz Kossowski adiunkt t.kossowski@prz.edu.pl 17 865-1298 B206 www
dr inż. Bogdan Kwiatkowski adiunkt b.kwiatkowsk@prz.edu.pl 17 743-2469 B302 www
dr inż. Edyta Prędka-Masłyk adiunkt edytap@prz.edu.pl 17 865-1074 F501 www
dr inż. Kamil Filik adiunkt kfilik@prz.edu.pl 17 7432-444 B207, B.3A www
dr inż. Robert Ziemba adiunkt ziemba@prz.edu.pl 17 865-1330 B209 www
dr inż. Mariusz Gamracki adiunkt dydaktyczny mgamrac@prz.edu.pl 17 865-1298 B206 www
dr inż. Witold Posiewała adiunkt dydaktyczny wposiew@prz.edu.pl 17 865-1770 B204 www
dr inż. Antoni Szczepański adiunkt dydaktyczny aszczep@prz.edu.pl 17 865-1298 B206 www
dr inż. Mariusz Trojnar adiunkt dydaktyczny trojnar@prz.edu.pl 17 865-1294 B201 www
mgr inż. Sebastian Hajder asystent s.hajder@prz.edu.pl 17 743-2469 B302 www
mgr inż. Anna Kocan-Krawczyk asystent a.kocan@prz.edu.pl 17 865-2295 F601 www
mgr inż. Romuald Kuras asystent rkuras@prz.edu.pl 17743-2295 F601 www
mgr inż. Paweł Szczupak asystent pszczup@prz.edu.pl 17 865-1294 B201 www
mgr inż. Kamil Szostek asystent k.szostek@prz.edu.pl 17 865-1770 B204 www
mgr Sabina Bojda starszy referent techniczny sbojda@prz.edu.pl 17 865-1296 B207 www
mgr inż. Michał Korzeniowski starszy specjalista informatyk mkorzen@prz.edu.pl 17 865-1243 B203 www
Łukasz Kołodziej specjalista informatyk l.kolodziel1@prz.edu.pl 17 865-1243 B203 www
Powrót do góry strony