Menu

Plan zajęć

Plan zajęć - terminy sesyjne

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni (do pdf).

Legenda

 • W - Wykład
 • C - Ćwiczenia
 • L - Laboratorium
 • K - Konsultacje
 • P - Projekt
 • O - Zajęcia organizacyjne
 • S - Seminarium
 • B - Prace badawcze
 • OES - Ochrona elektromagnetyczna sieci teleinformatycznych
 • OOP - Ochrona odgromowa i przepięciowa
 • PSI - Projektowanie systemów informacyjnych
 • IWN - Inżynieria Wysokich Napięć
 • MD - Matematyka dyskretna
 • OS - Open Source w przedsiębiorstwach
 • USB - Usługi sieciowe w biznesie
 • SEM - Seminarium
 • TO1 - Teoria obwodów 1
 • OiS - Obwody i Sygnały
 • ET - Elektrotechnika
Powrót do góry strony